نحوه تحویل گرفتن سفارش :
لازم به ذکر است نیاز است شما هنگام دریافت سفارش خود از مامورین ارسال ماکارت شناسایی معتبر ارائه دهید. کارت شناسایی حتما میبایست متعلق به صاحب پروفایل یا شخص تحویل گیرنده باشد، در غیر اینصورت همکاران ما امکان تحویل کالا را نخواهند داشت.