برای بازگرداندن کالا در مواردی چون بعضی از محصولات ما یکبار مصرف است امکان آن وجود ندارد. ولی در سایر موارد با ادمین سایت هماهنگ شود.