تم دندان پسر
تم دندان پسر

تم دندان پسر

موجود در انبار

140,000 تومان

شامل بشقاب و لیوان 20 عددی ، پاپکرن 10 عددی ، چنگال 12 عددی,ریسه هفت هشت

یکی از جشن های بسیار زیبا که به مناسبت رویش اولین دندان نوزاد برگزار می شود جشن دندونی می باشد که همانند جشن های دیگر تزیینات و دیزاین مخصوص به خود را دارد.

جشن دندونی در واقع همانند جشن های دیگر همچون جشن تعیین جنسیت و جشن تولد تم و تزیینات مخصوص به خود را دارد که طبق یک رسم و سنت قدیمی به مناسبت رویش اولین دندان کودک برگزار می شود. شما می توانید با بهره گیری از ایده های جذاب و خلاقانه تزیینات و دیزاین منحصر به فردی را مطابق با سبک جشن دندونی ارائه دهید. این تزیینات همانند تم تولد، بر اساس جنسیت کودک و دختر یا پسر بودن انتخاب می شود و اغلب به رنگ صورتی یا آبی می باشد.

تم دندان پسر

شامل بشقاب و لیوان 20 عددی ، پاپکرن 10 عددی ، چنگال 12 عددی,ریسه هفت هشت

یکی از جشن های بسیار زیبا که به مناسبت رویش اولین دندان نوزاد برگزار می شود جشن دندونی می باشد که همانند جشن های دیگر تزیینات و دیزاین مخصوص به خود را دارد.

جشن دندونی در واقع همانند جشن های دیگر همچون جشن تعیین جنسیت و جشن تولد تم و تزیینات مخصوص به خود را دارد که طبق یک رسم و سنت قدیمی به مناسبت رویش اولین دندان کودک برگزار می شود. شما می توانید با بهره گیری از ایده های جذاب و خلاقانه تزیینات و دیزاین منحصر به فردی را مطابق با سبک جشن دندونی ارائه دهید. این تزیینات همانند تم تولد، بر اساس جنسیت کودک و دختر یا پسر بودن انتخاب می شود و اغلب به رنگ صورتی یا آبی می باشد.