loader
ارسال سریع به سراسر ایران
سرزمین عجایب
  • وارد پروفایل خود شوید.
  • محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.
  • پس از انتخاب رنگ روی " افزودن به سبد خرید" کلیک کنید.
  • شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
  • آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .
  • همچنین آدرس و مشخصات تحویل گیرنده قابل تغییر است .
  • برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.
  • هزینه ارسال سفارشات در شیراز رایگان و سایر شهرها با توجه به مسافت یک هزینه حمل بار دارند که در این قسمت مشخص است .

  • در آخرین مرحله میتوانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید.
  • سفارش شما با موفقیت ثبت شد، سیستم به شما یک کد پیگیری با محتویات فاکتور نمایش میدهد.